Noves rutes per descobrir

Acabem d’obrir i senyalitzar una ruta a l’entorn de les cases del Pla, la ruta del Toll de Sant Joan.atJoan_ruta_pola_montpol8-150823181054